Blogi

KADRA - terapeuci najwyższej klasy.

Kadrę Przedszkola LOBUS stanowią doświadczeni terapeuci wybrani podczas procesu rekrutacyjnego w maju i czerwcu 2013 r.

Wszyscy posiadaję wyższe wykształcenie w kieunku pedagogika przedszkolna i oligofrenopedagogika.

Ukończyli przygotowanie podczas szkoleń z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem oraz odbyli krótki staz w Pracowni LOBUS.

Nad pracą Przedszkola LOBUS czuwa zespół terapeytyczny Pracowni LOBUS oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.

DZIECI z Przedszkola LOBUS

W piewszej kolejnosci do Przedszkola LOBUS przyjmowane będą dzieci diagnozowane w Pracowni LOBUS po przejściu przygotowania terapeutycznego.
DZieci reagujące na polecenia, rozumiejące podstawowe komunikaty oraz u których opanowano zaburzenia sensoryczne.

Podstawa do przyjęcia dziecka do naszego przedszkole jest: