GRUPA INTEGRACYJNA

          Jednym z podstawowych założeń stworzonego przedszkola, a w nim grupy integracyjnej jest łączenie ze sobą kompleksowych oddziaływań terapeutycznych z możliwością edukacji przedszkolnej w grupie rówieśników. W ten sposób dzieci mają możliwość uzyskiwania wielospecjalistycznego wsparcia terapeutycznego i jednocześnie ćwiczenia nabywanych umiejętności  w naturalnych sytuacjach w kontakcie z rówieśnikami.