CELE I CZAS PRACY

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych oraz przerw ustalonych przez organ prowadzący.
Czas pracy Przedszkola wynosi 8 godzin, od 8.00 do 16.00.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA.

Od stycznia 2010 roku w Pracowni LOBUS działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.W 2013 roku wczesnym wspomaganiem objetych jest 25 dzieci z powiatu suskiego.