DZIECI z Przedszkola LOBUS

W piewszej kolejnosci do Przedszkola LOBUS przyjmowane będą dzieci diagnozowane w Pracowni LOBUS po przejściu przygotowania terapeutycznego.
DZieci reagujące na polecenia, rozumiejące podstawowe komunikaty oraz u których opanowano zaburzenia sensoryczne.

Podstawa do przyjęcia dziecka do naszego przedszkole jest:

* posiadanie orzeczenia o kształceniu specjalnym wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną ( dla dzieci z powiatu suskiego jest to :Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej, ul. Półkole 11, 31-559 Kraków, tel./fax (012) 412-15-66 ).

KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA LOBUS : dzieci z dysfunkacjami DO POBRANIA oraz  dzieci zdrowe do grupy integracyjnej DO POBRANIA.

 

Trwa nabór do grupy specjalnej - dzieci z rocznika 2009 - 2010