KADRA - terapeuci najwyższej klasy.

Kadrę Przedszkola LOBUS stanowią doświadczeni terapeuci wybrani podczas procesu rekrutacyjnego w maju i czerwcu 2013 r.

Wszyscy posiadaję wyższe wykształcenie w kieunku pedagogika przedszkolna i oligofrenopedagogika.

Ukończyli przygotowanie podczas szkoleń z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem oraz odbyli krótki staz w Pracowni LOBUS.

Nad pracą Przedszkola LOBUS czuwa zespół terapeytyczny Pracowni LOBUS oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.