ORGANIZACJA DNIA W PRZEDSZKOLU.

Zgodnie z rozporządzenia MEN z dn. 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego ramowy rozkład dnia pobytu dzieci w przedszkolu został podzielony na pięć części:

  1. co, najmniej 1/5 pobytu dziecka w przedszkolu jest przeznaczona na swobodną zabawę dzieci,
  2. co, najmniej 1/5 dzieci spędzają w ruchu, np. na placu zabaw, na spacerach, na Sali gimnastycznej,
  3. 1/5 jest przeznaczona na zajęcia dydaktyczne
  4. 2/5 pobytu dziecka w przedszkolu są zagospodarowane na grupowe i indywidualne zajęcia specjalistyczne, czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.

Przedszkole zapewnia specjalistyczne zajęcia terapeutyczne; zarówno indywidualne, jak i grupowe.

Dla każdego dziecka stworzymy indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy.

 

ORGANIZACJA DNIA:

 

GODZINA

 

 

RODZAJ ZAJĘĆ

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

 

8.00- 8.30

SCHODZENIE SIĘ DZIECI, ROZMOWY Z RODZICAMI

ZABAWY SWOBODNE DZIECI LUB Z NIEWIELKIM UDZIAŁEM NAUCZYCIELA, CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZE, SAMOOBSŁUGOWE, PORZĄDKOWE

 

8.30-  9.00

PORANNY KRĄG

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNO- DYDAKTYCZNE

 

9.00- 9.30

PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA, SNIADANIE

CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZE, SAMOOBSŁUGOWE, PORZĄDKOWE

 

9.30- 9.45

PORZĄDKOWANIE KĄCIKA JADALNEGO PO POSIŁKU, PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA

CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZE, SAMOOBSŁUGOWE, PORZĄDKOWE

 

9.45- 10.00

KNILL/ W. SHERBORN

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNO- DYDAKTYCZNE

 

10.00- 11. 40

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNE WG PLANU

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE REALIZOWANE WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNYCH

 

11.40- 12.30

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE GRUPOWE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE REALIZOWANE WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNYCH

 

12.30- 13.00

PPRZYGOTOWANIE DO OBIADU I OBIAD

CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZE, SAMOOBSŁUGOWE, PORZĄDKOWE

 

13.00 - 13.30

RELAKSACJA

 

 

13.30 – 14.30

 

 

14.30 – 16.00

WYJŚCIE DO OGRODU, SPACER  LUB ZAJĘCIA DODATKOWE / TERAPIA INDYWIDUALNA

 

 

ZABAWY SWOBODNE. ROZMOWY Z RODZICAMI .ODBIÓR DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 

GRY I ZABAWY RUCHOWE, ZAJĘCIA SPORTOWE NA WOLNYM POWIETRZU, OBSERWACJE SPOŁECZNO- PRZYRODNICZE / ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE REALIZOWANE WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNYCH

ZABAWY SWOBODNE DZIECI LUB Z NIEWIELKIM UDZIAŁEM NAUCZYCIELA, CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZE, SAMOOBSŁUGOWE, PORZĄDKOWE CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZE, PORZĄDKOWE

 
 
 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE PROWADZĄ PRACOWNICY PRACOWNI LOBUS.