STAŻE I PRAKTYKI DLA STUDENTÓW

W Przedszkolu LOBUS istnieje możliwość odbycia stażu lub praktyki studenckiej, których celem jest zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Zapraszamy studentów ostatnich lat psychologii i pedagogiki specjalnej. 

Program stażu obejmuje 100 godzin obserwacji pracy terapeutów Poradni i Przedszkola LOBUS  - konsultacji dla rodziców, zajęć indywidualnych i grupowych oraz regularne spotkania z opiekunem stażu.

Od stażysty oczekujemy dyspozycyjności przynajmniej jeden dzień w tygodniu oraz  włączenia się w przygotowanie zajęć.

Po zakończeniu całości programu stażu stażyści otrzymują zaświadczenia.

Od stażystów oczekujemy podstawowej wiedzy z psychologii rozwojowej.

Ilość miejsc dla stażystów jest ograniczona.

Zapytania i rezerwacja miejsc drogą mailową : przedszkolelobus@gmail.com

Prosimy o wypełnienie ankiety stażowej. ( ANKIETA )