ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM

Zajęcia terapeutyczne organizowane w Przedszkolu LOBUS mają za zadanie poprzez wsparcie rozwoju dziecka przygotować je do podjęcia edukacji przedszkolnej lub zwiększyć jego szansę na optymalny przebieg już realizowanych oddziaływań przedszkolnych.

 

Zajęcia te będą organizowane w formie zajęć indywidualnych i grupowych, w trzech blokach tematycznych:

1. Blok zajęć edukacyjnych rozwijający kompetencje poznawcze dziecka tj. pamięć, myślenie, koncentrację uwagi.

2. Blok zajęć rozwijających umiejętności społeczne - zwiększających zakres wiedzy społecznej, umiejętności zachowania się w grupie rówieśniczej, nawiązania i podtrzymania kontaktu z drugą osobą, umiejętności planowania i podejmowania zabawy z   innymi.

3. Blok zajęć ogólnorozwojowych - zajęć ruchowych z elementami SI, zajęć muzycznych, plastycznych, nakierowanych na rozwijanie zainteresowań dziecka i jego umiejętności spędzania wolnego czasu.