Przedszkolelobus.pl

Makaton

Start - Makaton
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi zapewnia opiekę dzieciom z autyzmem i Zespołem Aspergera

Program językowy Makaton

Makaton to jedna z metod ACC, czyli wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się. Makaton służy do wspomagania rozwoju dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Ten naturalny system gestów i symboli graficznych wykorzystuje to, co dla dziecka znane z najbliższego otoczenia.

Naśladując zachowania komunikacyjne dorosłych, dziecko nabywa umiejętność komunikowania się, zanim jeszcze zacznie mówić. Makaton obejmuje pojęcia dotyczące podstawowych potrzeb, domu, osób, zwierząt, przedmiotów, czynności i cech. Co ważne, i symbole, i gesty, mogą zastępować mowę lub tylko ją wspomagać.

Metoda stworzona została w latach 70-tych w Wielkiej Brytanii przez Margaret Walker, logopedę i psychiatrę, pracującą z osobami niepełnosprawnymi. Obecnie system stosowany jest w 40 krajach na świecie, wspierając wszystkie potrzebujące osoby – od dzieci po osoby dorosłe.