Przedszkolelobus.pl

Metoda Knillów

Start - Metoda Knillów
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi zapewnia opiekę dzieciom z autyzmem i Zespołem Aspergera

Metoda Knillów

Metoda Knillów, nazywana Metoda Aktywności, polega na wykonywaniu specjalnie dobranych ćwiczeń do akompaniamentu muzyki. Pomaga dzieciom w zdobywaniu świadomości własnego ciała – w odczuwaniu części ciała, nauce ruchów celowych, w nauce naśladownictwa. Buduje poczucie bezpieczeństwa oraz uwrażliwia na innych. Pierwszym kanałem porozumienia jest zwykle dotyk.

Metoda autorstwa Marianny i Christophera Knillów, skierowana jest do dzieci wykazujących niezdolność kontaktu z rówieśnikami, a także przejawiających brak zainteresowania ludźmi. Wykorzystuje się ją zarówno u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, jak również tych bez deficytów.