Przedszkolelobus.pl

Nasz zespół

Start - Nasz zespół
Kadra specjalistów z doświadczeniem w pracy z dziećmi

Kreatywni terapeuci

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi LOBUS powstało w 2013 roku przy Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LOBUS na prośbę rodziców diagnozowanych i uczęszczających do niej na terapię dzieci.

Dziś nasz zespół tworzą młodzi i wykształceni terapeuci, dbający o ciepłą i przyjazną atmosferę w placówce. Wspomagają oni i ukierunkowują rozwój dzieci, mając na uwadze ich wrodzone predyspozycje i zdolności.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Grażyna Kryjak-Lenart, oligofrenopedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem i niepełnosprawnymi intelektualnie. Logopeda, terapeuta i diagnosta specyficznych trudności w nauce, terapeuta metody IAS dr K. Johansena, absolwentka Organizacji i Zarządzania Oświatą. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi, uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych związanych z Autyzmem, komunikacją alternatywną, chorobami genetycznymi. Aktualnie poszerza kwalifikacje z zakresu psychologii.

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi zapewnia opiekę dzieciom z autyzmem i Zespołem Aspergera
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi zapewnia opiekę dzieciom z autyzmem i Zespołem Aspergera

Zajęcia w przedszkolu odbywają się w małych grupach, co umożliwia indywidualne podejście do każdego z dzieci. Wszyscy opiekunowie w swojej pracy aktywnie wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Regularnie biorą udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i studiach podyplomowych.

Wśród specjalistów naszego przedszkola są: