Przedszkolelobus.pl

Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna

Start - Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi zapewnia opiekę dzieciom z autyzmem i Zespołem Aspergera

Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna

Neurokinezjologiczna terapia taktylna według dr Swietłany Masgutowej, czyli terapia dotykiem, proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. Dotyk wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

W ramach terapii taktylnej wykonywane są masaże o intensywności dostosowanej do indywidualnych potrzeb dziecka. Systematycznie wykonywane masaże regulują napięcie mięśniowe, integrację odruchów oraz świadomość kinestetyczną.