Przedszkolelobus.pl

Oferta Przedszkola LOBUS

Start - Oferta
Uczymy empatii i tolerancji

Zapraszamy wszystkie dzieci

LOBUS to placówka przedszkolno-terapeutyczna, łącząca oddziaływania o charakterze intensywnej wczesnej interwencji terapeutycznej z edukacją przedszkolną w grupie rówieśniczej. Opiekę terapeutyczną nad Przedszkolem sprawuje LOBUS Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej.

Dzieci z dysfunkcjami przyjmowane są do przedszkola na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Podstawowymi formami pracy w naszym przedszkolu są zajęcia:

 • grupowe,
 • indywidualne.

Zajęcia indywidualne organizowane są w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rewalidacji indywidualnej i grupowej.

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi zapewnia opiekę dzieciom z autyzmem i Zespołem Aspergera
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi zapewnia opiekę dzieciom z autyzmem i Zespołem Aspergera

Dla naszych podopiecznych przygotowaliśmy niewielkie grupy. Do wyboru są:

 • grupy specjalne – przeznaczone dla dzieci z autyzmem, zaburzeniami pokrewnymi oraz innymi niepełnosprawnościami, od 3 do 8 roku życia; grupy liczą od 4 do 6 osób,
 • grupa integracyjna – przeznaczona dla dzieci zdrowych z udziałem dzieci niepełnosprawnych wysoko funkcjonujących. Grupa liczy do 12 osób, w tym troje dzieci z dysfunkcjami.

Dzieci zdrowe w grupach integracyjnych realizują takie same treści programowe, jak dzieci w grupach masowych, wzbogacone o zagadnienia związane z integracją. Rozwijają umiejętności społeczne, uczą się współdziałania, a nie rywalizacji. Jeśli więc chcesz nauczyć swoje dziecko akceptacji, tolerancji i empatii, zapisz je do grupy integracyjnej w Przedszkolu LOBUS. Uczęszczanie do grupy integracyjnej przynosi korzyści zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i zdrowym.

Zajęcia grupowe wychowawczo-dydaktyczne w naszym przedszkolu, w czasie których realizowane są założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmują:

 • zajęcia dydaktyczne,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, w tym dogoterapia, hipoterapia, aquaterapia,
 • naukę samoobsługi i samodzielności,
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne,
 • zajęcia uspołeczniające realizowane na imprezach integracyjnych,
 • spacery i zabawy na świeżym powietrzu,
 • wyjścia, wycieczki poza przedszkole.

Rekrutacja do przedszkola trwa przez cały rok, w zależności od wolnych miejsc.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od 7.15 do 16.00.

Polecamy Państwu alfabet rodzica.