Przedszkolelobus.pl

Rekrutacja

Start - Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA LOBUS


na kolejny rok szkolny przebiega dwuetapowo.

Co roku w terminie od 01.03 do 15.03 rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola LOBUS składają w sekretariacie DEKLARACJĘ KONTYNUACJI uczęszczania dziecka do przedszkola w kolejnym roku szkolnym.

KARTY REKRUTACJI DLA DZIECI NOWYCH dostępne w sekretariacie od 16.03 po wyliczeniu ilości miejsc wolnych na kolejny rok szkolny.

W miesiącach czerwiec i lipiec prowadzona jest ADAPTACJA DZIECKA NOWEGO do podjęcia edukacji przedszkolnej od września. Co roku 31.08 o godzinie 15.00 organizowane jest ZEBRANIE z rodzicami wszystkich dzieci na nowy rok szkolny.

Ważne:

* Rodzic dziecka z problemem rozwojowym do 31.08 br. zobowiązany jest przedłożyć w sekretariacie aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.

* Jeśli dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka istnieje możliwość realizacji tych zajęć w Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej LOBUS, która mieści się przy Przedszkolu LOBUS. Po wcześniejszym zgłoszeniu i dokonaniu niezbędnych formalności.

Deklaracjakarta zgłoszenia.